rmissio
Modlitwa w intencji ewnagelizacji  
23-02-2019


Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się "maluczkim" i uznanie siebie za sługę wszystkich.


Jan Paweł II

 Czytelnia