rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-03-2019


Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

 Galeria               Kurs Uczniowie z Emaus 6-8.09.2013 PMK Berlin