rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-11-2019


Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.


J 10,27

 Galeria               Kurs Uczniowie z Emaus 6-8.09.2013 PMK Berlin