rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-03-2019


Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.


Jan Paweł II

 Galeria                           Kurs Filipa PMK Berlin  22-24.11.2013