rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-01-2019


Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie umieją ratować wartości życia.


Stefan Wyszyński

 Galeria                           Kurs Filipa PMK Berlin  22-24.11.2013