rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-04-2019


Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię.


Mt 11,28

 Galeria     Kurs Rafael - 28.02.-02.03.2014