rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
22-10-2019


Synu mój, nie zapomnij mych nauk, twoje serce niech strzeże nakazów,bo wiele dni i lat życia i pełnię ci szczęścia przyniosą.


Prz 3, 1-2

 Galeria                   Kurs Nowe Życie z Bogiem  21-23.03.2014