rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-04-2019


Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą.


Jan Paweł II

 Galeria                   Kurs Nowe Życie z Bogiem  21-23.03.2014