rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
17-11-2018


Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.


Jan Paweł II

 Galeria                  Kurs Animacji Modlitwy Charyzmazycznej 23-25.05.2014