rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-04-2019


Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię.


Mt 11,28

 Galeria                  Kurs Animacji Modlitwy Charyzmazycznej 23-25.05.2014