rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
22-10-2019


Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.


Stefan Wyszyński

 Galeria     15-lecie Wspólnoty św. Bartłomieja 27-29.10.2014