rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
10-12-2018


Synu mój, nie zapomnij mych nauk, twoje serce niech strzeże nakazów,bo wiele dni i lat życia i pełnię ci szczęścia przyniosą.


Prz 3, 1-2

 Galeria               Weekend formacyjny Moc Slowa 28-30.04.2017