rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-05-2019


Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.


Jan Paweł II

 Galeria               Weekend formacyjny Moc Slowa 28-30.04.2017