rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-06-2019


Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu


Mk 10,45

 Galeria