rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-06-2019


Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze.


Jan Paweł II

    Kurs Filipa dla Salezjanów Wsółpracowników-Kutno-Woźniaków 13-15.03.2009