rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-01-2019


Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i niemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom


Mt 11, 25

    Kurs Filipa dla Salezjanów Wsółpracowników-Kutno-Woźniaków 13-15.03.2009