rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
17-11-2018


Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną


J 10,27

    Kurs Filipa dla Salezjanów Wsółpracowników-Kutno-Woźniaków 13-15.03.2009