rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-03-2019


Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie umieją ratować wartości życia.


Stefan Wyszyński

 Galeria                                                 Kurs Filipa