rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
19-08-2019


Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.


Jan Paweł II

 Galeria                                                 Kurs Filipa