rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-03-2019


Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i niemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom


Mt 11, 25

 Galeria                 Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej 22-24.01.2010