rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-06-2019


...szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu - każdemu życiu ludzkiemu! Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście! - Encyklika Evangelium Vitae


Jan Paweł II

 Galeria                 Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej 22-24.01.2010