rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-01-2019


Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.


Jan Paweł II

 Galeria              Kurs "Uczniowie z Emaus" Kutno Woźniaków - 05-07.03.2010