rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
17-11-2018


Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.


Jan Paweł II

 Galeria                           Kurs Filip - PMK w Kolonii  3-5.12.2010


s1.write("container"); -->