rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-03-2019


Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię


2 Tm 1,10b

 Galeria                           Kurs Filip - PMK w Kolonii  3-5.12.2010


s1.write("container"); -->