rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
17-11-2018


Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

 Galeria           Kurs Filip - Polska Misja Katolicka w Hamburgu - 25-27.03.2011