rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-06-2019


Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się "maluczkim" i uznanie siebie za sługę wszystkich.


Jan Paweł II

 Galeria           Kurs Filip - Polska Misja Katolicka w Hamburgu - 25-27.03.2011