rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-06-2019


Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia.


Stefan Wyszyński

 Galeria                     Spotkanie Opłatkowe 21.01.2012