rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-01-2019


Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze.


Jan Paweł II

 Galeria                     Spotkanie Opłatkowe 21.01.2012