rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-01-2019


Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się "maluczkim" i uznanie siebie za sługę wszystkich.


Jan Paweł II

 Galeria              Dzień formacj "Wspólnoty Zamknietej" -  25 Lutego 2012