rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-01-2019


To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne


J 6,40

 Galeria            Rekolekcje ewangelizacyjne - Kurs Filip 23-25.11.2012