rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
17-11-2018


Jak trudno jest miłować - ale jak warto jest miłować.


Stefan Wyszyński

 Galeria                      Kurs Filip PMK Berlin - 01-03.03.2013