rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-01-2019


Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe.


Stefan Wyszyński

 Galeria                      Kurs Filip PMK Berlin - 01-03.03.2013