rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-03-2019


Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.


Ps 42,2

 Galeria   Święcenia Kapłańskie  Mateusza Jaszczyka - Kazimierz Biskupi 18.05.2013