rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-04-2019


To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne


J 6,40

 Galeria-Audio   


Homilie i przemówienia Ojca Św. Jana Pawła II

This text will be replaced


       

Kazania księdza Piotra Pawlukiewicza – link   ...>>>