rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
22-10-2019


Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

 Terminy kursów    -     Nowe Życie z Bogiem                            


Formularz zgłoszeniowy:

Nazwisko*:
Imie*:
Nr tel.*:
Email:
Uwagi / Pytania:

*- oznaczone pola konieczne muszą być wypełnione