rmissio
mapa sne
18-10-2018Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen


Ap 1,5-6

   
 Z życia i dla życia Wspólnoty Zamknietej...


Podaj Hasło: