rmissio
Modlitwa w intencji ewnagelizacji  
21-01-2019


Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

 Świadectwo   

19.11.2014- Robert

Kurs Nowe Życie 7-9.11.2014

Bóg kocha mnie zawsze Jezus Swoją Ofiarą na Krzyżu zmazał moje grzechy. To wszystko było przekazane w taki sposób, że chociaż o tym wiedziałem już wcześniej, dopiero po kursie zrozumiałem to w pełni.