rmissio
Modlitwa w intencji ewnagelizacji  
26-09-2018


Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

 Świadectwo   

22.02.2010- B.Z.

Dziękuję

Teresko,

dziękuję za piekne swiadectwo! Niech Ci Pan błogosławi Swoją bliskością.