rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
18-10-2018


Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.


Jan Paweł II

Żyć Ewangelią na co dzień ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus 

Constant Tonnelier -  Wprowadzenie ...>>>„Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.” (Łk 9, 44)
Widzę, że tylko cierpienie potrafi dawać duszom życie. I bardziej niż kiedykolwiek te wspaniałe słowa Jezusa odsłaniają mi swoją głębię: „Zaprawdę zboża wrzucone w ziemię nie obumrze, zostaje samo; lecz jeśli obumrze, przynosi owoc obfity.” (Rkp A 81r)
Czyż nasze przyjście na świat nie dokonało się w bólu rodzenia. Czyż wszelkie życie nie jest poprzedzone okresem ukrycia na podobieństwo śmierci? Na koniec jednak życie odnosi zwycięstwo. Nich uczę się od Ciebie, Panie, że warto jest obumrzeć, aby mieć życie w Tobie.