rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
23-02-2019


To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne


J 6,40

Żyć Ewangelią na co dzień ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus 

Constant Tonnelier -  Wprowadzenie ...>>>„Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel.” (Mt 1, 23)
Rankiem 8 września poczułam zalewający mnie pokój, spływający niczym wody rzeki, i w takim właśnie pokoju ducha, „który przewyższa wszelkie uczucie”, złożyłam swe Święte Śluby (...) Zjednoczyłam się z Jezusem nie pośród piorunów i błyskawic, to jest pośród łask nadzwyczajnych, lecz przy lekkim powiewie wiatru (...) Ofiarowałem się Jezusowi, by mógł spełnić we mnie swą wolę doskonale, by stworzenia nigdy temu nie przeszkodziły... (Rkp A 76v)
Jak Ty ofiarowałaś się działaniu Ducha w Tobie., Najświętsza Panno, jak przyjęłaś w sobie Słowo, które stało się ciałem, tak samo ja ofiarowuję się Twojemu Synowi, Emmanuelowi. Niechaj wraz z Nim spełniam wiernie wolę Ojca.