rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
22-10-2019


Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną


J 10,27

Żyć Ewangelią na co dzień ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus 

Constant Tonnelier -  Wprowadzenie ...>>>„Spoglądając na siedzących dokoła Niego Jezus rzekł: << Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką>>.” ( Mk 3,34-35)
Umartwiałam się raczej tym, że przełamywałam swą wolę, zawsze gotową postawić na swoim, że powstrzymywałam się od opryskliwych odpowiedzi, że nie chwaliłam się drobnymi przysługami, że siedząc nie opierałam się plecami o krzesło, itd., itd., (…) I właśnie przez te nic nie znaczące rzeczy przygotowywałam się do zaręczyn z Jezusem. (Rkp A 68v)
Aby pełnić Twoją wolę , Panie, muszę najpierw wyrzec się własnej woli, skruszyć ją. Jest to wysiłek długotrwały, który dokonuje się poprzez podejmowane wciąż na nowo umartwienia. Tylko pod tym warunkiem będę mógł należeć do Ciebie, pracować dla Ciebie.