rmissio
Modlitwa w intencji ewangelizacji  
26-04-2018


Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom


Mt 11,25

Żyć Ewangelią na co dzień ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus 

Constant Tonnelier -  Wprowadzenie ...>>>„Ludzie z Niniwy (...) dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.” (Łk 11, 32)
Nie dojdziesz do praktykowania cnoty; ty chcesz wstępować na górę, Pan Bóg chce, byś zstępowała w głęboką, urodzajną dolinę, w której nauczysz się gardzić sobą. (RW II, 248)
Nawrócić się nie oznacza zacząć realizować w życiu jakieś heroiczne plany. Nawrócić się, to pozwolić przeniknąć się łasce miłości, aż po otrzymanie siebie od Boga.