rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
10-12-2023


Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka


Mdr 3,1

 Galeria     Kurs Rafael - 28.02.-02.03.2014