rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
01-06-2020


Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.


Jan Paweł II

 Galeria     Kurs Rafael - 28.02.-02.03.2014