rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2024


Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.


Mt 24,42a

 Galeria                             Kurs Filip PMK-Berlin 26-28.11.2010


s1.write("container"); -->