rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-03-2023


Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze.


Jan Paweł II

 Galeria                             Kurs Filip PMK-Berlin 26-28.11.2010


s1.write("container"); -->