rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-03-2023


Jak trudno jest miłować - ale jak warto jest miłować.


Stefan Wyszyński

 Galeria