rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
18-02-2020


Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom


Mt 11,25

 Galeria               Kurs Uczniowie z Emaus 6-8.09.2013 PMK Berlin