rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
29-01-2023


Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka


Mdr 3,1

 Galeria                  Kurs Animacji Modlitwy Charyzmazycznej 23-25.05.2014