rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
01-06-2020


Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie!


Łk 12,35

 Galeria     15-lecie Wspólnoty św. Bartłomieja 27-29.10.2014