rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-03-2023


Służyć Chrystusowi to wolność.


Jan Paweł II

 Galeria