rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
31-05-2020


...szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu - każdemu życiu ludzkiemu! Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście! - Encyklika Evangelium Vitae


Jan Paweł II

 Galeria               Kurs Nowe Zycie - 19-21.02.2016