rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-03-2023


Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii


1Kor 9,16

 Galeria               Spotkanie oplatkowe 21.01.2017