rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-05-2022


Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się "maluczkim" i uznanie siebie za sługę wszystkich.


Jan Paweł II

 Galeria               Weekend formacyjny Moc Slowa 28-30.04.2017