rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-04-2018


Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka


Mdr 3,1

 Galeria               Weekend formacyjny Moc Slowa 28-30.04.2017