rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
10-12-2023


Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka


Mdr 3,1

 Galeria               Weekend formacyjny Moc Slowa 28-30.04.2017