rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-06-2024


To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne


J 6,40

 Galeria               Weekend formacyjny Moc Slowa 28-30.04.2017