rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-03-2023


Nie płacz w liścienie, nie pisz że los ciebie kopnął, nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno.


Ks. Twardowski

 Galeria    I tak Wspólnota po kilku latach trwania i formacji, aby mogła przechodzić kolejne etapy wzrostu, potrzebowała jej zamknięcia. Nie jest to izolacja i zamknięcie się na innych. Chodzi o stworzenie takich warunków, które pozwolą na przeżywanie tego samego doświadczenia wiary przez całą wspólnotę (Program Formacyjny SNE św. Bartłomieja, s.25).Dlatego dzień 11 marca 2006 przejdzie na stałe do historii naszej Wspólnoty, to dzień jej uroczystego zamknięcia.


       Czterdzieści jeden osób wyraziło pragnienie kroczenia dalej razem i formowania się, by służyć            dziełu Nowej Ewangelizacji.


        Na zakończenie pierwszego okresu formacji w czasie Eucharystii złożono deklaracje członkowskie na               jeden rok, które będą w kolejnych latach ponawiane.       Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna to nie koniecznie wspólne życie pod jednym dachem, ale                    wspólny cel: Jezus Chrystus, chociaż ? nie brakuje okazji by przebywać pod jednym dachem, na wspólnej        modlitwie i wspólnym posiłku…

Skoro po kilku latach trwania udało się z Bożą pomocą uczynić ten krok, to odważyliśmy się na kolejny. Dla osób u początku drogi formacyjnej otworzyliśmy Wspólnotę „otwartą”, by po kolejnych kursach Filipa w naszej misyjnej parafii zewangelizowani Bracia mogli iść dalej i wzrastać w wierze. I tak mamy w SNE św. Bartłomieja w Berlinie Wspólnotę „starszą” i „młodszą”. Co będzie dalej? Nie wiemy, Bóg wie, ale ufamy, że:

NAJPIEKNIEJSZE JESZCZE CIĄGLE PRZED NAMI.