rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2024


To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne


J 6,40

 Galeria             Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej 25-27.01.2008

Bracia i siostry ze Wspόlnoty Starszej i Młodszej i nie tylko z szeregόw Wspólnoty, razem 35 osób, doświadczyli w ostatni weekend od 25 do 27.01.08 łaski wielkiego umocnienia, uczestnicząc w kursie animacji modlitwy charyzmatycznej prowadzonym przez  Szkołę Nowej Ewangelizacji Św. Bartłomieja w Berlinie.Podczas kursu wielu z nas na nowo odkryło wcześniej już poznaną modlitwę osobistą Słowem Bożym, wielu zaś po raz pierwszy doświadczyło radości słuchania Słόw Boga podczas tej modlitwy.Prowadzący kurs wskazali na  bogactwo i piękno modlitwy osobistej i wspόlnotowej, jak one się wzajemnie ożywiają, a ich symbioza niezbędna jest w dziele ewangelizacji i że modlitwa to wyznanie miłosne złożone Panu Bogu. Dotknięci mocą modlitwy uwielbienia i dziękczynienia, wiemy, w czym nasza siła.   
Dziękujemy gorąco wszystkim, ktόrzy zapragnęli złożyć pokrzepiające świadectwa wiary.


Eucharystia uwieńczyła to piękne dzieło jakim jest Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej.

Wszystkim serdeczne Bóg zapłać.