rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
24-07-2024


Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam na wieki


2 Krl 7,16

 Galeria                                   Kurs Jana - Berlin 16-19.10.2008
Uczestnicy kursu mogą otrzymać zdjęcia w orygilnalnej rozdzielczości pisząc na aders SNE Św. Bartłomieja: