rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
29-01-2023


Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną


J 10,27

 Galeria                             Kurs Uczniowie z Emaus 23-25.01.2009Uczestnicy Kursu Uczniowie z Emaus moga otrzymać zdjęcia w oryginale pisząc na adres
sne@pmk-berlin.de