rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
29-01-2023


Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie.


Stefan Wyszyński

 Galeria                           KAMCH - Münster 06-08.02.2009