rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-03-2023


Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne


J 3,16

 Galeria                           KAMCH - Münster 06-08.02.2009