rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-04-2024


Nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa.


Jan Paweł II

 Galeria