rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
10-12-2023


Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka


Mdr 3,1

 Galeria                 Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej 22-24.01.2010