rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-03-2023


Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.


J 10,27

 Galeria