rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
10-12-2023


Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym


Łk 21,36

 Galeria                           Kurs Filip - PMK w Kolonii  3-5.12.2010


s1.write("container"); -->