rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
29-01-2023


Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.


Jan Paweł II

 Galeria                           Kurs Filip - PMK w Kolonii  3-5.12.2010


s1.write("container"); -->