rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
18-02-2020


Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.


Jan Paweł II

 Galeria           Kurs Filip - Polska Misja Katolicka w Hamburgu - 25-27.03.2011