rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
15-08-2022


To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne


J 6,40

 Galeria           Kurs Filip - Polska Misja Katolicka w Hamburgu - 25-27.03.2011