rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
15-08-2022


Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie!


Łk 12,35

 Galeria     Wystawa pt. Pejzaż - Malarstwo:  D. Cybula,  P. Dominiak,  M. Kępiński