rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-03-2023


Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!


Jan Paweł II

 Galeria     Wystawa pt. Pejzaż - Malarstwo:  D. Cybula,  P. Dominiak,  M. Kępiński