rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
21-06-2024


Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali


J 13,34

 Galeria     Wystawa pt. Pejzaż - Malarstwo:  D. Cybula,  P. Dominiak,  M. Kępiński