rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
28-01-2023


Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.


Jan Paweł II

 Galeria                     Spotkanie Opłatkowe 21.01.2012