rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
29-01-2023


I jeden drugiemu niech umywa nogi


J 13, 14

 Galeria              Dzień formacj "Wspólnoty Zamknietej" -  25 Lutego 2012