rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
25-05-2024


Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych.


Stefan Wyszyński

 Galeria              Dzień formacj "Wspólnoty Zamknietej" -  25 Lutego 2012