rmissio
Modlitwa intencji ewangelizacji  
20-03-2023


Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych.


Stefan Wyszyński

 Formacja Wspólnoty SNE św.Bartłomieja - 17-18.10.2012
Tematami były:

-  Podstawy metodologi szkół SNE i 
rozeznawanie woli Bożej